Результати моніторингу якості освіти

Результати навчальних досягнень учнів

На кінець 2022/2023 навчального року в закладі освіти навчалося 165 учнів, з них атестовано 117. В 1-2 класах проводилось формувальне оцінювання, в 3-4 –рівневе

У 2022/2023 н.р. основна та старша школа нараховувала 117 учнів. На високому рівні закінчили рік 10 учнів(9%), на високому та достатньому 55 учнів (47%),  на середньому – 62 учнів (53%),

 

Клас К-сть  учнів на  початок  н.р. К-сть  учнів  на  кінець  н.р.

семестру

тру

Не

атесто

вано

Атесто

вано

Успішність
В Д С П якість

навч.

2023

якість

навч

2022

1-А 6 6 3 2 1
2-А 15 15 3 8 4
3-А 13 13 4 6 3
4-А 14 14 9 5
5-А 10 10 10 4 5 1

 

90%
6-А 19 20 20 2 10 8 60% 52%
7-А 13 13 13 6 7 46% 46%
8-А 16 16 16 1 5 10 37% 41%
9-А 20 20 20 2 5 13 35% 40%
10-А 20 20 20 1 5 14 30% 17%
11-А 18 18 18 2 7 9 50% 28%
Всього 164 165 117 12 43 62 47% 42%

Якість засвоєння знань в 5-11 класах

 

Порівнюючи якісні показники здобувачів освіти з 2021/2022 навчальним роком, з’ясовано, що рівень знань учнів покращився на 5%.