Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів