Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Педагогічний колектив складається з 21 осіби вчителів, 1-практичного психолога, 1 соціального педагога,  асистентів вчителя. В дошкільному підрозділі-  1 вихователь, з них – 1 жінка.
За освітою:
15 з вищою освітою;
2 – бакалавра;
4 – середня спеціальна освіта;
За категоріями:
Вища кваліфікаційна категорія – 7;
«Спеціаліст І категорії» – 2;
«Спеціаліст ІІ категорії» – 3,
«Спеціаліст» – 9.