Виховна робота

Виховна робота в Тернівському ліцеї

Виховна тема:

Виховання громадянина України – як засіб соціалізації учнів у контексті Європейського виміру.

Пріоритетним у виховній роботі закладу є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації  здобувачів освіти, виховання в них життєвої компетентності.

Мета виховної роботи:

Створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції; розуміння своєї ролі в суспільстві; формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури; формування фізичної досконалості, зміцнення здоров’я), формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.

Загальні виховні завдання:

 • формування національної свідомості;
 • формування високої духовності особистості;
 • утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі;
 • виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;
 • виховання трудової активності;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді;
 • формування правової культури;
 • виховання екологічної культури.

Найважливішим принципом загальноосвітнього закладу є принцип гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства надаються сприятливі умови для всебічного розвитку особистості. Заклад сприяє досягненню гармонії в поєднані інтересів особи, суспільства і держави. Зміст, організація, форми і методи виховної роботи в школі підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети на формування у школярів громадянської, зрілості – системи дійового ставлення особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи, колективу, до праці, до самого себе.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Система виховних завдань, через які конкретизується мета національного виховання:

 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до Ії здібностей, інтересів;
 • формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • виховання правової культури: поваги до Конституції, державної символіки, знання та дотримання законів;
 • забезпечення духовної єдності поколінь ,виховні поваги до батьків, старших, історії рідного народу;
 • виховання духовної культури;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших;
 • забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона і зміцнення їх фізичного, психічного та духовного розвитку.

Реалізація основних завдань і принципів виховання у нашому закладі здійснюється, як і у всій національній системі освіти, у таких пріоритетних напрямках:

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (патріотичне виховання, ідеал служіння Україні, правове виховання) виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин і формується шляхом патріотичного та правового виховання;

· ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній вихованості особистості, показником якої є єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції і формується у процесі морального виховання;

· ціннісне ставлення до природи(екологічне виховання) виявляється в таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою, активній участі у природоохоронних заходах і формується в процесі екологічного виховання;

· ціннісне ставлення до мистецтва виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом іформується у процесі художньо-естетичного виховання;

· ціннісне ставлення до праці (трудове виховання) передбачає усвідомлення особистістю значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; готовність до творчої діяльності, морально-психологічну підготовку до майбутньої професійної діяльності і формується у процесі трудового виховання;

· ціннісне ставлення до себе (цей напрямок охоплює художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості)передбачає сформованість в особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. («Я»- фізичне, психічне, соціальне) і формується в процесі фізичного, превентивного виховання та формування здорового способу життя;

· ціннісне ставлення до свого психічного «Я»;

· ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»( фізичне виховання);

· ціннісне ставлення до свого соціального «Я».

Традиції:

Сьогодні Тернівський ліцей  впевнено дивиться в майбутнє, продовжуючи та примножуючи кращі свята і традиції:

 • Свята першого та останнього дзвоників;
 • Свято осені;
 • Міс Осінь;
 • Учнівські олімпіади;
 • Спортивні змагання «Веселі старти»;
 • Дні самоврядування;
 • Зустрічі з ветеранами;
 • Посвята в Барвінчата;
 • Дні відкритих дверей;
 • Малі олімпійські ігри;
 • Видання стіннівок до свят;
 • Інтелектуальні ігри старшокласників;
 • «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»
 • Акція «Від серця до серця»;
 • Двомісячник «Зелена весна» та ін.

Самоврядування:

Виховна система закладу передбачає наявність органів загальношкільного самоврядування й у кожному класному колективі окремо.

Учнівське самоврядування – це громадська цінність, метою якої є виховання соціальноактивної, гуманістично спрямованої особистості з високим патріотичним почуттям і національною свідомістю, і підґрунтя для створення молодіжних та дитячих організацій.

Учнівське самоврядування має деполітизовану структуру:

Структура

учнівського самоврядування

Комунального закладу «Тернівський ліцей»

Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Президент
Прем’єр-міністр
Секретар

 

 

Діяльність учнівського самоврядування «Олімп» та організації молодших школярів «Барвінчата» має завдання:

 • задоволення потреб школярів у спілкуванні, спільній діяльності з метою реалізації вікових інтересів;
 • включення школярів до громадського життя та організація набуття соціального досвіду, засвоєння загальнолюдських цінностей;
 • розвиток колективізму;
 • формування готовності школярів до цивілізованих людських стосунків;
 • захист школярів та їх прав;
 • розвиток та захист інтелектуального та творчого потенціалу школярів;
 • миротворча, громадська, екологічна, спортивна діяльність.

 

У своїй діяльності організації керуються законами:

–     єдності слова і діла;

–     честі і совісті;

–     дружби і товариськості;

–     турботи і милосердя.

Учнівське самоврядування «Олімп» складається з 7 центрів, кожен з яких має свої завдання:

 • Центр здоров’я та спорту – організація спортивно-масової роботи;
 • Центр « Дозвілля» – організація дозвілля школярів;
 • «Пресс-центр»інформаційна комісія організація роботи шкільного прес-центру.
 • Історико-краєзнавчий центр – організація пошукової роботи з історії виникнення села, району;
 • Центр екологічної та трудової діяльності робота на уроках художньої праці; робота, пов’язана з оновленням шкільних посібників, майна, ремонтом бібліотечних книг, підручників; прибирання робочих місць, класних кімнат, шкільного подвір’я та прилеглої території;
 • Центр правового захистуконтролює виконання правових, моральних та естетичних норм по відношення к учням, сприяє реалізації інтересів учнів та за необхідністю бере участь у класних зборах, педраді, батьківських зборах;
 • Центр дисципліни та  правопорядку – організація чергування по закладі; контроль поведінки учнів; допомога класним керівникам у попередженні правопорушень.

План виховної роботи на 2023/2024 навчальний рік

З 21 по 28 вересня 2023 року в Тернівському ліцеї відбудуться вибори учнівського самоврядування в режимі онлайн. Посилання будуть надіслані 21.09.2023 року.